Санал хүсэлт Холбоо барих

Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/

 ҮНДСЭН ХУУДАС   |  

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
148 Хавтаст хэрэг илгээх, хүлээн авах журам 2022-03-11 №58 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 10 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
147 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал 2022-03-03 №51 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 78 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
146 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал 2022-03-04 №53 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49-р тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
145 Иргэний хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал 2022-03-04 №52 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2016 оны 08 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
144 Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам 2022-03-12 №71 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 01 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
143 Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам 2022-02-24 №39 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
142 Хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн систем ашиглах журам 2022-02-24 №41
141 Шүүхийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам 2022-02-24 №43
140 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам 2022-02-17 №28 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
139 Шүүхийн шагналын журам 2022-01-27 №20
138 Шүүхийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх журам 2022-01-06 №01
137 Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт 2021-10-06 №58
136 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдааны дэг 2021-12-09 №62 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
135 Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журам 2021-12-23 №68
131 Шүүгчийн тангараг өргөх журам, Шүүгчийн өмсгөлийн загвар, хэрэглэх журам 2021-10-01 №54
130 Нөлөөллийн мэдүүлгийн загвар, хөтлөх, шийдвэрлэх журам 2021-09-23 №49 Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
129 Иргэн, захиргааны хэргийн баримтын тусгай архивын ажлын заавар 2021-02-26 №21 Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 66 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
128 Шүүхийн тусгай архивын дүрэм 2021-02-26 № 20 Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 61 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
126 ШҮҮХИЙН АРХИВЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 2016-02-03 №03 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021.10.01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
117 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэгдэх баримтын загвар 2018-12-13 №78 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 117 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
116 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүхнийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-24 №116
115 Автомашины шатахуун зарцуулалтын норм тогтоох тухай 2020-05-20 № 63
113 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2020-04-30 № 54 ШЕЗ-ИЙН 2020 оны 31 дүгээр тогтоолын холбогдох заалтыг /5.2.2/ өөрчлөн найруулан, хүчингүй болсонд тооцсон.
112 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлал батлах тухай 2020-03-23 №31 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 62, 2018 оны 16 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүйд тооцсон.
111 Шүүгч сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай 2020-02-19 №19 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 58 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
107 Нөлөөллийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх журам 2020-02-19 №17 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор хүчингүйд тооцсон.
106 Шүүгч бэлтгэх сургалтын журам 2018-06-11 №29
105 Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын шалгалтын арга, хэлбэр, үнэлэх аргачлал 2018-04-03 №16 ШЕЗ-ИЙН 2020-03-23-НЫ ӨДРИЙН 31 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦСОН.
104 Шүүхийн ахмадын сангийн ажиллах журам 2018-12-21 №83
103 Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааг үнэлэх журам 2019-05-21 №57 ШЕЗ-ийн 2020 оны 111 дүгээр тогтоолоор нэмэлт оруулсан.
102 Захиргааны хэргийн албан хэрэг хөтлөлтөд хэрэглэх бүртгэлийн загвар 2018-12-13 №79
100 Шүүхийн статистикийн мэдээлэл, тайлан гаргах журам 2018-04-20 №20
99 Эрүүгийн хэргийн албан хэрэг хөтлөлтөд хэрэглэх бүртгэлийн загвар 2019-04-23 №50
98 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэх баримтын загвар 2019-04-23 №49
97 ШҮҮХЭД АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ 2014-01-10 №01 ШЕЗ-ИЙН 2018 оны 79 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
96 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ 2015-12-14 №77 ШЕЗ-ийн 2019 оны 94 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
89 МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ ЖУРАМ 2019-05-21 56
84 ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2014-05-26 42 ШЕЗ-ийн 2019 оны 43 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт, мөн оны 110 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
79 СТАТИСТИКИЙН МАЯГТ 2018-04-20 21
77 СТАТИСТИКИЙН ЖУРАМ 2018-04-20 20
73 Шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан тухай гомдлыг шийдвэрлэх журам 2018-04-27 №22
72 Шүүх хуралдаанд алх хэрэглэх журам 2018-04-20 №18
70 ШҮҮГЧИД ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-09-21 №70
69 ШҮҮГЧ ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2018-01-15 №01
68 Шүүхийн шагналын журам 2017-09-21 74 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 20 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.
67 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ 2013-06-19 №09
65 ШҮҮХЭД ЦАХИМ ШУУДАН АШИГЛАН БИЧИГ БАРИМТ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ 2013-08-24 24
64 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ 2013-08-30 24
63 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ ДУУ БОЛОН ДҮРС БИЧЛЭГЭЭР БАТАЛГААЖУУЛЖ, АРХИВЛАХ ЖУРАМ 2013-08-30 24
61 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ 2017-07-16 №62 ШЕЗ-ИЙН 2020-03-23-НЫ ӨДРИЙН 31 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦСОН.
60 ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НИЙТЛЭГ АРГАЧЛАЛ 2016-02-18 №08 ШЕЗ-ийн 2019 оны 51 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
57 ШҮҮГЧ, АЖИЛТНЫ ТАЛААР ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ГАРСАН МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙГ БҮРТГЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ 2006-12-15 №80
49 АЛБАНЫ ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2014-11-21 №130 ШЕЗ-ийн 2019 оны 80 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
48 ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН АЖИЛТАНД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2014-10-31 №126
47 ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА 2014-07-08 №100
43 ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2014-05-16 №38
42 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ НИЙТЛЭХ ЖУРАМ 2014-04-25 №32
41 ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДҮРЭМ 2014-04-17 №26 ШЕЗ-ийн 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
40 АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ 2014-03-13 №15 ШЕЗ-ийн 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
38 ХАВТАСТ ХЭРЭГ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ 2014-03-06 №10
36 ШҮҮГЧ, АЖИЛТАНД АЛБАН ТОМИЛОЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ 2014-03-06 №08
33 ХЭРГИЙН ИНДЕКСИЙН ЖУРАМ 2014-01-10 №02 ШЕЗ-ийн 2016 оны 31 дүгээр тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
29 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2013-06-19 №09 ШЕЗ-ийн 2015 оны 56 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
7 ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2013-08-30 №24