Санал хүсэлт Холбоо барих

Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/

 ҮНДСЭН ХУУДАС   |  

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
91 ИРГЭН, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН БАРИМТЫН ТӨРӨЛЖСӨН АРХИВЫН АЖЛЫН ЗААВАР 2019-06-03 66
90 ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 2019-05-21 57
89 МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ ЖУРАМ 2019-05-21 56
88 ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НИЙТЛЭГ АРГАЧЛАЛ, ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ БАРИМТЫН ЗАГВАР 2019-04-23 49
87 ШҮҮХЭД АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ 2014-01-10 №01 ШЕЗ-ийн 2015 оны 39 дугаар тогтоол, ШЕЗ-ИЙН 2018 оны 79 дүгээр тогтоолоор тус тус өөрчлөлт оруулсан.
84 ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2014-05-26 42 ШЕЗ-ийн 2019 оны 43 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
80 АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2018-12-13 78
79 СТАТИСТИКИЙН МАЯГТ 2018-04-20 21
77 СТАТИСТИКИЙН ЖУРАМ 2018-04-20 20
73 Шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан тухай гомдлыг шийдвэрлэх журам 2018-04-27 №22
72 Шүүх хуралдаанд алх хэрэглэх журам 2018-04-20 №18
71 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН АРГА, ХЭЛБЭР, ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2018-04-03 №16
70 ШҮҮГЧИД ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-09-21 №70
69 ШҮҮГЧ ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2018-01-15 №01
68 Шүүхийн шагналын журам 2017-09-21 74
67 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРАМ 2013-06-19 №09
65 ШҮҮХЭД ЦАХИМ ШУУДАН АШИГЛАН БИЧИГ БАРИМТ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ 2013-08-24 24
64 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ 2013-08-30 24
63 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ ДУУ БОЛОН ДҮРС БИЧЛЭГЭЭР БАТАЛГААЖУУЛЖ, АРХИВЛАХ ЖУРАМ 2013-08-30 24
61 ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ 2017-07-16 №62
60 ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НИЙТЛЭГ АРГАЧЛАЛ 2016-02-18 №08 ШЕЗ-ийн 2019 оны 51 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
57 ШҮҮГЧ, АЖИЛТНЫ ТАЛААР ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ГАРСАН МЭДЭЭ, НИЙТЛЭЛИЙГ БҮРТГЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ 2006-12-15 №80
55 ШҮҮХИЙН АРХИВЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 2016-02-03 №03
53 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ 2015-12-14 №77
52 ШҮҮХИЙН ТӨРӨЛЖСӨН АРХИВЫН ДҮРЭМ 2015-10-22 №61
50 НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ 2015-05-08 №23
49 АЛБАНЫ ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2014-11-21 №130
48 ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН АЖИЛТАНД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2014-10-31 №126
47 ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА 2014-07-08 №100
43 ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2014-05-16 №38
42 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ НИЙТЛЭХ ЖУРАМ 2014-04-25 №32
41 ШҮҮХИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДҮРЭМ 2014-04-17 №26 ШЕЗ-ийн 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
40 АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ 2014-03-13 №15 ШЕЗ-ийн 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
39 ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙ ЁС ЗҮЙН БОЛОН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ДҮРЭМ 2014-03-13 №14
38 ХАВТАСТ ХЭРЭГ ИЛГЭЭХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ 2014-03-06 №10
36 ШҮҮГЧ, АЖИЛТАНД АЛБАН ТОМИЛОЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ 2014-03-06 №08
33 ХЭРГИЙН ИНДЕКСИЙН ЖУРАМ 2014-01-10 №02 ШЕЗ-ийн 2016 оны 31 дүгээр тогтоолоор хавсралтыг шинэчлэн баталсан.
31 БАРИМТ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /НӨЛӨӨЛЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ/ 2013-05-31 №06
29 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2013-06-19 №09 ШЕЗ-ийн 2015 оны 56 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан.
7 ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2013-08-30 №24