Санал хүсэлт Холбоо барих

Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/

 ҮНДСЭН ХУУДАС   |  

ТӨРИЙН АЛБАТАЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
21 ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ 2020 02
20 ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ 2020 07
19 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2019 9
18 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2019 17
17 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2019 16
16 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2019 7
15 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨН ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ 2019 20
14 МЭРГЭШҮҮЛЭХ БАГЦ СУРГАЛТЫН АГУУЛГА, ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2019 37/33
13 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ 2019 36/32
12 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ӨӨР АЛБАН ТУШААЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 2019 34/31
11 ТӨРИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019 18 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 51 дүгээр, 2020 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн 41 дүгээр, 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар, 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 70 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
10 ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГ ЗИНДАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019 19 2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 39 дүгээр, 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
9 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ 2020 54
8 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ 2019 05
7 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019 33
6 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2019 03
5 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА 2019 02 Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 372 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон.
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ, БОЛЗОЛ ЖУРАМ 2019 14
3 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ 2019 15
2 АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2020 100
1 БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ 2020 217