Санал хүсэлт Холбоо барих

Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/

 ҮНДСЭН ХУУДАС   |  

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
Эрх зүйн актын нэр Батлагдан огноо Дугаар Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдал
35 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс болон албан томилолт, замын зардал олгох журам 2022 6/А3 Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн дарга, Сангийн сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 65/110 тоот хамтарсан тушаалыг хүчингүйд тооцов
34 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам 2022 6/А3
33 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ САХИУЛАХ, ШҮҮХ, ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ 2021 А/116/65 Тус журмын 4 дүгээр бүлгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны А/301/186 дугаар хамтарсан тушаалаар хүчингүй болгосон.
32 Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам 2021 А/301,186 Тус журам батлагдсанаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/116, 65 дугаартай хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ”Шүүх хуралдааны дэг сахиулах, шүүх, шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаанд оролцогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын 4 дүгээр бүлгийг хүчингүй болсонд тооцсон.
29 ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧИЙГ ХУЯГЛАН ХҮРГЭХ, ШҮҮХИЙН ДУУДСАНААР ИРЭХГҮЙ БАЙГАА ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ГЭРЧ, ЗОХИГЧ, ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧИЙГ АЛБАДАН ИРҮҮЛЭХ, ШҮҮХЭЭС ОРГОН ЗАЙЛСАН ЯЛЛАГДАГЧ, ШҮҮГДЭГЧ, ЯЛТНЫГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ ЖУРАМ 2021 А/116/65 Батлагдсанаар Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/40, 113 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон.
24 Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем ашиглах журам батлах тухай 2020 102
23 Нотариатын үйлдлийг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэрийг хүргүүлэх журам 2020 №12
22 Шүүхийн тамгын газар Төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системээс цахим хэлбэрээр лавлагаа, мэдээлэл авах журам 2020 № 61
21 Шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтныг гадаад улсын сургалтад хамруулах журам 2020 №23
20 Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам 2018 №А/226, 177 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал
19 ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ХОЛБОГДОХ БАРИМТЫГ АРХИВТ ХАДГАЛАХ ЗААВАР, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ТӨВ БОЛОН САЛБАР АРХИВТ ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫ ЗААВАР 2019 А/18, 34, А/31
13 ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭСЭН ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ 2018 177
12 ШҮҮХИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ПРОГРАМ АШИГЛАХ ЖУРАМ 2018 №44
11 ШҮҮХЭД ОЮУТАН ДАДЛАГАЖУУЛАХ ЖУРАМ 2017 №73
10 ШҮҮГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ 2017 №30
9 ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ 2014 №41/20 Эрүүл мэнд, спортын сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2015 оны 39/11 дүгээр хамтарсан тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
7 ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ 2015 №65/110 Сангийн сайд, ШЕЗ-ийн даргын 2022.01.07-ны өдрийн А3/6 дугаар хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон.
6 ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРАНД ДАГАЖ МӨРДӨХ ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГЫН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2014 №175
5 ШҮҮГЧИЙН БИЕ ХАМГААЛАХ ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ХЭРЭГЛЭХ, ХАДГАЛАХ ЗААВАР 2014 №11