ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

 

……………………………………………………………….. шүүхэд

 нэхэмжлэл гаргах нь

....оны....-р сарын....-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Садан төрлийн холбоотой болохыг тогтоолгох тухай.

Хэлмэгдэгч ………….. нь ………………..-ийн эх болох ………………. нь төрсөн эцэг нь байгаа юм. ……………..-ийн ээж болох ……………… нь ……. онд ………….. аймгийн ……………. суманд хэлмэгдэгч …………, ………… нарын том охин болж төрсөн. Тэд …. хүүхэд төрүүлж, өсгөсөн бөгөөд одоо …….-гийн нагац эгч ………… нь байгаа болно. Өвөг эцэг ……….. нь ………… аймгийн …………………….. сумын харъяат тайж байсан ба хөрөнгө мөнгөө хураалгаж, ……-……. оны үед улс төрийн хилс хэрэгт холбогдуулан баривчлагдаж байсныг Улсын ерөнхий прокурорын газрын прокурорын …. оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн `…….. тоот тогтоолоор хэргийг хэрэгсэхгүй болгож хэлмэгдсэнд тооцсон юм.

……. нь улс төрийн хилс хэрэгт баривчлагдан шоронд зодуур, нүдүүр тарчлаан зовоолтын дүнд бие муутай болж, суллагдан ирж гэртээ хэвтэрт байж байгаад удалгүй нас барсан. Өвөг эцэг ……-ийг нас барсны дараа эмэг, эх  ………… ………………. нь ………………… ………….. гэгчтэй гэр бүл болж, …….. тайжийн хүүхдүүд бүгд хойд эцэг ……………..-оор овоглох болсон байна. …………-ийн ээж ……… …………….. онд нас барсан. Иймд …………… нь хэлмэгдэгч ………..-ийн ……………. нь болохыг тогтоож өгнө үү гэв.

Нэхэмжлэлд:/Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу./

1.Нэхэмжлэл 1 хувь

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70200 төгрөг/

3.Хоёр хүний тодорхойлолт

4.Тодорхойлолт гаргаж өгсөн 2 хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар

/ нотариатаар гэрчлүүлсэн байх /

5.Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

6.Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

7.Үндэсний төв архивын лавлагаа,

8.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний баримтын архивийн хэлтсийн лавлагаа,

9.Тагнуулын Ерөнхий газрын тусгай архивын лавлагаа,

10.Улсын аюулгүй байдлыг хангах газрын тусгай архивын лавлагаа, /Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/    

 

                         Нэхэмжлэл гаргасан: гарын үсэг ……………………......./