ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

  ..................................................................  шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь

...оны...-р сарын...-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………….. овогт …………………

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

Сураггүй алга болсонд тооцуулах тухай

 

Миний ………     ……….. овогт ………….-гийн ……………. нь ……. оны …. сарын ….-ны өдөр …………. улс руу явсан тэгээд сураггүй болсон. ….. маань ажил хийж амьдрал ахуйгаа сайжруулахаар явсан, ………………………………………………………………………….. Би ……. …………….. дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст өргөдөл гаргаж эрэн сурвалжлуулсан. Гадаад харилцааны яаманд хандан …………… улсын Цагаачлалын цагдаагийн алба, Консулын газраас тодруулсан боловч сураг огт гараагүй. Монгол улсын Хил хамгаалах газраас тодруулахад ……….-г …….. оны ….. сарын ……..-ны өдөр улсын хилээр гарсан тухай лавлагаа гарсан. ……. маань ……………………. аваагүй, надтай цуг амьдардаг байсан. Бид хоёрт өмч хөрөнгө гэх зүйлгүй. ………. байх үед газар хөөцөлдөж, эзэмших гэрчилгээ нь …………… явсаны дараа ……………… маань нэр дээр гарсан. Газар дээр хувийн жижиг сууц бий үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээгүй юм. Иймд ……………..-ыг сураггүй алга болсонд тооцож өгнө үү гэжээ.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл 1 хувь

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70200 төгрөг/

3.Хоёр хүний тодорхойлолт

4.Тодорхойлолт гаргаж өгсөн 2 хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар

/нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/

5.Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

6.Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

7.Бусад баримт

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/                            

 

Нэхэмжлэл гаргасан: ……………………. /………………......./