ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

1.СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214 /Улаанбаатар хотын банк/

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 1165105733 /Голомт банк/

 

2.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611016627/Улаанбаатар хотын банк/

 

3.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс  2609006167 /Улаанбаатар хотын банк/

 

4.СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ                                                                                                                                                                                                                       

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214 /Улаанбаатар хотын банк/

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 1165105733 /Голомт банк/

 

5.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611016627/Улаанбаатар хотын банк/

 

6.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс  2609006167 /Улаанбаатар хотын банк/

 

7.СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ                                                                                                                                                                                                                                                               

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214 /Улаанбаатар хотын банк/

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 1165105733 /Голомт банк/

 

8.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611016627/Улаанбаатар хотын банк/

 

9.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс  2609006167 /Улаанбаатар хотын банк/

 

10.СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214 /Улаанбаатар хотын банк/

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 1165105733 /Голомт банк/

 

11.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611016627/Улаанбаатар хотын банк/

 

12.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс  2609006167 /Улаанбаатар хотын банк/

 

13.СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 2611192214 /Улаанбаатар хотын банк/

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс 1165105733 /Голомт банк/

 

14.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 2611016627/Улаанбаатар хотын банк/

 

15.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс  2609006167 /Улаанбаатар хотын банк/

 

16. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Баян-Өлгий аймгийн  татварын хэлтэс  020000957 / Бүх арилжааны банк /
 
 
17. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ
 
Баян-Өлгий аймгийн  татварын хэлтэс  020000957 / Бүх арилжааны банк /
 
 
18. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ
 
Баян-Өлгий аймгийн  татварын хэлтэс  5000284794 / Хас банк /