ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

............................................................................................ шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь

..... оны… сарын ….-ны өдөр

                                                       

 

Нэхэмжлэгч: ………………. овогт ………………..

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай.

Би ……………-тэй ……….. он …. сарын ….-ны өдөр танилцаж, ……. оны …. дүгээр сарын ..….-ны өдрөөс хамтран амьдарч эхлэсэн. ..…… он ….... дугаар сарын 01-ны өдөр охин Э.Н-ийг төрүүлсэн юм. Тэр цагаас хойш бид хоёр нэг гэрт хамтран амьдарч байгаад нөхөр ……………… маань ….. оны …-р сард …….-ын …………………………….………………......……………………………. ….. оны …-р сарын …-ны өдөр ослоор нас барсан. Бид хоёр энэ хугацаанд хадам аав ……………-ийн хамт ………… дүүргийн ….-р хороо, …. дүгээр хороололын …... байрны …......….. тоотод амьдарч байсан. Хоёулаа сургуулиа төгсөж ирээд гэрлэлтээ батлуулах бодолтой байсан. Охин ……….-д тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох болсон тул бид хоёрыг …… оны …. дүгээр сараас, ….. оны …….. дүгээр сарыг хүртэл хамтран амьдарч байсныг тогтоож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл 1 хувь

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70200 төгрөг /

3.Нас барсаны гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн/

4.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн/

5.Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

6.Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн/

7.Гэрчийн тодорхойлолт / 2 хүний /

8.Тодорхойлолт гаргасан 2 хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар

/ нотариатаар гэрчлүүлсэн/

9. Гэрэл зураг /Гэр бүлийн зураг/

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

Нэхэмжлэл гаргасан: гарын үсэг / ………………........./