Нэр Холбоо барих хаяг
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж,
Утас:263444 
Факс:263444 
Зип код:14201,
Веб сайт: http://www.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж,
Утас:70118669 
Факс:70118669 
Зип код:14201,
Веб сайт: http://www.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж,
Утас:263426 
Факс:263426 
Зип код:14201,
Веб сайт: http://www.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө,
Утас:11-329176 
Факс:70007043 
Зип код:,Веб сайт: http://bayangol.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол дүүрэг
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө,
Утас:70007081 
Факс:70007043 
Зип код:,
Веб сайт: http://khan-uul.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө,
Утас:70007081 
Факс:70007043 Зип код:,
Веб сайт: http://songinokhairkhan.civilcourt.gov.mn,
Е-майл: i_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг,
Утас:70212094 
Факс:70210234 
Зип код:,
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn,
Е-майл: baganuur_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг
Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р Хороо, Хуульчдын гудамж, Багахангай,
Налайх дүүргийн шүүхийн байр,
Утас:70233880 
Факс:70232508 
Зип код:12790,
Веб сайт: http://www.court4th.mn,
Е-майл: nalaikh_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Багахангай, Налайх дүүргийн бүх нутаг
дэсгэр
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүргийн
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр,
Утас:11458240 
Зип код:13361,
Веб сайт: http://bsch-court.gov.mn,
Е-майл: d_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүргийн
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр,
Утас:11458240 
Зип код:13361,
Веб сайт: http://bsch-court.gov.mn,
Е-майл: d_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Чингэлтэй дүүргийн
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр,
Утас:11458240 
Зип код:13361,
Веб сайт: http://bsch-court.gov.mn,
Е-майл: d_bsch_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот,
Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо,
Утас:70187589 
Факс:70181375 
Зип код:18032,
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/,
Е-майл: d_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол дүүрэг
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, Сонгинохайрхан
дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр,
Утас:70187589 
Факс:70181375 
Зип код:210136,
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/,
Е-майл: d_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, Сонгинохайрхан
дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр,
Утас:70187589 
Факс:70181375 
Зип код:210136,
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/,
Е-майл: d_bkhs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг,
Утас:70212094 
Факс:70210234 
Зип код:,Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/,
Е-майл: baganuur_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р Хороо, Хуульчдын гудамж, Багахангай,
Налайх дүүргийн шүүхийн байр,
Утас:70233880 
Факс:70232508 
Зип код:12600,
Веб сайт: www.court4th.mn,
Е-майл: nalaikh_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Багахангай, Налайх дүүргийн бүх нутаг
дэсгэр
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум,
Утас:70332081
Факс:70332081 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.arcourt.mn,
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум,
Утас:70423705 
Факс:70423705 
Зип код:83129,
Веб сайт: http://www.courtbu.mn,
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум,
Утас:70440003 
Факс:70442453
Зип код:64090,
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn,
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг,
Утас:70342204 
Факс:70342989 
Зип код:63085,
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn,
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум,
Утас:70484175 
Факс:70483775 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn/,
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум,
Утас:70543129 
Факс:70543129 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn/,
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,
Утас:70370023 
Факс:70373331 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn,
Е-майл: darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь
аймаг, Сайншанд,
Утас:70522612 
Факс:70522612 
Зип код:,Веб сайт: http://court.do.gov.mn,
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум,
Утас:70582540
Факс:70582540 
Зип код:21075,
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn,
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
Утас:70522418 
Факс:70593692 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.du.gov.mn,
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай,
Утас:70463073 
Факс:70463073 
Зип код:81095,Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/,
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70356039
Факс:70359721 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn,
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум,
Утас:70533633 
Факс:70533631 
Зип код:46081,
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn,
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай
аймаг, Арвайхээр сум,
Утас:70322547 
Факс:70322547 
Зип код:62000,
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn,
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар
аймаг, Баруун-Урт сум,
Утас:70518538 
Факс:70518538 
Зип код: 22679,
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/,
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум,
Утас:70362294 
Факс:70362294 
Зип код:43081,
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn,
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум,
Утас:70272349 
Факс:70272349 
Зип код:41111,
Веб сайт: http://court.to.gov.mn/,
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум,
Утас:70452484 
Факс:70452484 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn,
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Утас:70433912 
Факс: 
Зип код:84147,
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/,
Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум,
Утас:70383257 
Факс:70384652 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn,
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум,
Утас:70562290 
Факс:70562290 
Зип код:,
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn,
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Их тойруу 81/1,
Утас:(976-11) 331061 
Факс:331061, 70111373 
Зип код:14193,
Веб сайт: http://www.admincourt.gov.mn,
Е-майл: zakhirgaa_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум,
Утас:70332008 
Факс:70332008 
Зип код:65139,
Веб сайт: http://www.arcourt.mn,
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум,
Утас:70422027 
Факс:70422416 
Зип код:83129,
Веб сайт: http://www.courtbu.mn,
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум,
Утас:70440003 
Факс:70442186 
Зип код:64090,
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn,
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг,
Утас:70342204 
Факс:70342989 
Зип код:63085,
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn,
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум,
Утас:70483775 
Факс:70483775 
Зип код:82130,
Веб сайт: http://court.go.gov.mn,
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум,
Утас:70543129 
Факс:70543010 
Зип код:42019,
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn,
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум,
Утас:70370023 
Факс:70373180 
Зип код:45065,
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn/,
Е-майл: darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Дорноговь аймаг, Сайншанд,
Утас:70522418 
Факс:70522418 
Зип код:44107,
Веб сайт: http://court.do.gov.mn,
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг,
Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг,
Сайншанд сумд
Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум,
Утас:70584588 
Факс:70584588 
Зип код:21075,
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn,
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь
аймаг, Сайнцагаан сум,
Утас:70593016 
Факс:70593692 
Зип код:48101,
Веб сайт: http://www.dundgovi-court.mn,
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай,
Утас:70463630 
Факс:70463969 
Зип код:81095,
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/,
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан,
Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут,
Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,,
Утас:70356039, 70357306 
Факс:70357306 
Зип код:61000,
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/,
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум,
Утас:70532306 
Факс:70533631 
Зип код:46081,
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn,
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс,
Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо
сумд
Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Утас:70322448 
Факс:70322448 
Зип код:62000,
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn,
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан,
Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан,
Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
сум,
Утас:70518727 
Факс:70518727 
Зип код:22679,
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/,
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум,
Утас:70362294 
Факс:70362294 
Зип код:43081,
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn,
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн,
Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум,
Утас:70272421 
Факс:70272421 
Зип код:41111,
Веб сайт: http://court.to.gov.mn/,
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум,
Утас:70452484 
Факс:70452202 
Зип код:85165,
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn,
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум,
Утас:70433912 
Факс:70432450 
Зип код:84147,
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/,
Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви,
Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн,
Ховд сумд
Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум 
Утас:70383257 
Факс:70384652 
Зип код: 
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn 
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn 
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан,
Утас:70562191
Факс:70562516 
Зип код:23123,
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn,
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт,
Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан,
Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд
Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум,
Утас:70333469 
Факс:70333469 
Зип код:65139,
Веб сайт: http://www.arcourt.mn,
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум,
Утас:70427000 
Факс:70427000 
Зип код:83129,
Веб сайт: http://www.courtbu.mn,
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум,
Утас:70440003  
Факс:70442186 
Зип код:64090,
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn,
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг,
Утас:70342204 
Факс:70342989 
Зип код:63085,
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn,
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум,
Утас:70483775 
Факс:70483775 
Зип код:82130,
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn,
Е-майл: govi-altai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум,
Утас:70543129 
Факс:70543010 
Зип код:42019,
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn,
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум,
Утас:70370023 
Факс:70373180 
Зип код:45065,
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn,
Е-майл: darkhan_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны 
шүүх
Дорноговь аймаг, Сайншанд,
Утас:70522340 
Факс:70522340 
Зип код:44107,
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn,
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг,
Даланжаргалан, 
Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг,
Сайншанд сумд
Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/,
Утас:70582440 
Факс:70582440 
Зип код:21075,
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn,
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум,
Утас:70593705 
Факс:70593692 
Зип код:48101,
Веб сайт: http://www.dundgovi-court.mn,
Е-майл: dundgovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай,
Утас:70463630 
Факс:70463969 
Зип код:81095,
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn,
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан,
Дөрвөлжин, 
Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут,
Цэцэн-Уул, 
Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70356039, 70357306 
Факс:70357306 
Зип код:61000,
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn,
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум,
Утас:70533147 
Факс:70533631 
Зип код:46081,
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn,
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган,
Гурвантэс, 
Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн,
Цогт-Овоо сумд
Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай
аймаг, Арвайхээр сум,
Утас:70322257 
Факс:70322257 
Зип код:62000,
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn,
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан,
Богд, Уянга, Тарагт, 
Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан,
Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум,
Утас:70518228 
Факс:70518228 
Зип код:22679,
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn,
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум,
Утас:70362294 
Факс:70362294 
Зип код:43081,
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn,
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн,
Ерөө, Түшиг, Шаамар, 
Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум,
Утас:70272421 
Факс:70272421 
Зип код:41111,
Веб сайт: http://court.to.gov.mn/,
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум,
Утас:70452484 
Факс:70452202 
Зип код:85165,
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn,
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг дахь Эрүү, Иргэний давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг,
Жаргалант сум,
Утас:70433843 
Факс:70433843 
Зип код:84147,
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn,
Е-майл: khovd_ankhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви,
Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн,
Ховд сумд
Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, МӨРӨН СУМ,
Утас:70384652 
Факс:70384652 
Зип код:67123,
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn,
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан,
Утас:70562191 
Факс:70562516 
Зип код:23123,
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn,
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт,
Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан,
Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум,
Утас:70527080 
Факс:70527334 
Зип код:44010,
Веб сайт: http://www.court.zamin-uud.do.gov.mn,
Е-майл: zamiin-uud_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ,
Өргөн, Замын-Үүд сумд
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум,
Утас:70468075 
Факс:70468075 
Зип код:81030,
Веб сайт: http://www.court.tosontsengel.za.gov.mn,
Е-майл: tosontsengel_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс,
Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум,
Утас:70535181 
Факс:70535163 
Зип код:23123,
Веб сайт: http://www.khanbogdcourt.gov.mn,
Е-майл: khanbogd_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай,
Цогтцэций, Ханбогд сумд
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум,
Утас:70327488 
Факс:70327878,70327499 
Зип код:62099,
Веб сайт: http://www.kharkhorincourt.gov.mn,
Е-майл: kharkhorin_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт,
Бат-Өлзий, 
Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг Мандал сум,
Утас:70367668 
Факс:70367668 
Зип код:43030,
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn,
Е-майл: mandal_tg@shuukh.mn,Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, хөтөл,
Утас:70368122 
Факс:70368122 
Зип код:43131,
Веб сайт: http://www.court.se.khotol.gov.mn,
Е-майл: saikhan_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул,
Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум,
Утас:99660436 
Факс: 
Зип код:84211,
Веб сайт: http://www.court26.kho.gov.mn,
Е-майл: bulgan_kho_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч,
Цэцэг, Мөст сумд
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум,
Утас:70567006 
Факс:70567013 
Зип код:23180,
Веб сайт: http://www,borundur.khe.court.gov.mn,
Е-майл: bor-undur_tg@shuukh.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх,
Дархан, Бор-Өндөр сумд

 

Нэр Холбоо барих хаяг
Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70332867 Факс:70332867 Зип код:65139
Веб сайт: http:///www.court.ar.gov.mn
Е-майл: arkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70427000 Факс:70427000 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70440003 Факс:70442186 Зип код:64101
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn
Е-майл: bayankhongor_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: bulgan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: govi-altan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: govisumber_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:45000
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:45000
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорноговь аймаг Сайншанд сум
Утас:70522602 Факс:70522602 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582228 Факс:70584865 Зип код:21075
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: dornod_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://dundgovi-court.mn
Е-майл: dornogovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zavkhan_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: orkhon_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70532445  Факс:70533631 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn/
Е-майл: umnugovi_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322257 Зип код:62173
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: uvurkhangai_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
Утас:70518447 Факс:70518727 Зип код:01512-21727
Веб сайт: http://sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: sukhbaatar_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272695 Зип код:41111
Веб сайт: http://court.to.gov.mn/
Е-майл: tuv_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: uvs_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:50434167 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: khovd_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382539 Зип код:01382-22517
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: khuvsgul_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: khentii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://www.citycourtofcriminalappeals.mn/
Е-майл: n_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://www.citycourtofcivilappeals.mn/
Е-майл: n_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104 Факс:7013-0104 Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: zakhirgaa_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

 

Нэр Холбоо барих хаяг
Улсын дээд шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж,
Утас:51-261455
Факс:11-320622
Зип код:,
Веб сайт: http://www.supremecourt.mn/,
Е-майл: info@supremecourt.mn,
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутагдэвсгэрийн бүх нэгж