ТА САНАЛ ХҮСЭЛТЭЭ БИЧНЭ ҮҮ

 

Доорх талбарыг үнэн зөв бөглөнө үү.